HOME           WETENSWAARDIG        ARTIKELEN           LINKS             KONTAKT
Create your own web pages in minutes...
GELOVEN IN MORGEN!
Profetie:
AMOS 9 : 11-15


Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen van ouds;  Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom, en al de heidenen, die naar Mijn Naam genoemd worden, spreekt de HEERE, Die dit doet.
Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat de ploeger den maaier, en de druiventreder den zaadzaaier genaken zal; en de bergen zullen van zoeten wijn druipen, en al de heuvelen zullen smelten.
En Ik zal de gevangenis van Mijn volk IsraŽl wenden, en zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten, en derzelver wijn drinken; en zij zullen hoven maken, en derzelver vrucht eten.
En Ik zal ze in hun land planten; en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.

Antisemitisme in Europa toegenomen
Uitgegeven: 19 september 2008 08:32
Laatst gewijzigd: 19 september 2008 08:34

WASHINGTON - Het antisemitisme in Europa is de afgelopen jaren toegenomen, terwijl negatieve houdingen tegenover moslims zijn afgenomen. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van de Amerikaanse denktank Pew Research Center.

De denktank deed onderzoek in zes Europese landen. In alle landen was het antisemitisme toegenomen. Spanje was het minst tolerant tegenover joden en moslims.

Meer dan een vijfde van de Polen en Russen is antisemitisch. In Duitsland was dat een op de vier en in Frankrijk ging het om een op de vijf. Groot-BrittanniŽ viel op als enige land waar negatieve ideeŽn over joden niet aanzienlijk waren toegenomen. Daar gaat het om een op de tien personen.

Europeanen denken nog minder positief over moslims dan over joden, ook al is het percentage in Rusland en Spanje gedaald. 52 Procent van de Spanjaarden, de helft van de Duitsers, 46 van de Polen, 30 procent van de Russen en circa 25 procent van de Fransen en de Britten staat negatief tegenover moslims.
(c) ANP