HOME           WETENSWAARDIG        ARTIKELEN           LINKS             KONTAKT
Create your own web pages in minutes...
GELOVEN IN MORGEN!
Onderstaande artikelen zijn opgeslagen in Adobe formaat (pdf). Om deze bestanden te kunnen bekijken moet Adobe's Acrobat Reader op uw PC geinstalleerd zijn. Wanneer dit niet het geval is dan kunt u de Adobe Reader gratis downloaden door op onderstaande button te klikken.
Profetie:
EZECHIEL 37:21-28

Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal de kinderen IsraŽls halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land;
En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen IsraŽls; en zij zullen allen te zamen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn.
En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, en met hun verfoeiselen, en met al hun overtredingen; en Ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen, in dewelke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen; zo zullen zij Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn.
En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn; en zij zullen allen te zamen een Herder hebben; en zij zullen in Mijn rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren en die doen.
En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid.
En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn; en Ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid.
En Mijn tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
En de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, Die IsraŽl heilige, als Mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid.